Richard Švejkar

Výzkum

V současné době se věnuji studiu pevno-látkových iontových laserů, s tím je spojena také problematika fyziky laserů (klasická i kvantová) a výzkum nových  aktivních prostředí, například  skla, krystaly a keramika dopované prvky vzácných zemin.

V mé diplomové práci jsem prováděl výzkum aktivních prostředích laserů při kryogenních teplotách. Jednalo se o erbiem dopovaná skla, krystaly a keramiku. Došel jsem k zajímavým výsledkům, které byly publikovány na konferencích  a časopisech.

Většinu z dosud publikovaných prací je možné nalézt na serverech  ResearchGate, Optical society a SPIE.

Univerzita