Richard Švejkar

České vysoké učení technické v Praze

V současné době studuji v doktorandském studijním programu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské  na Katedře fyzikální elektroniky.

Mojí hlavní oblastí zájmu jsou pevno-látkové  iontové lasery generující záření ve  střední a blízké infračervené oblasti spektra. Momentálně se věnuji  laserům, které pracují s ionty Erbia.

Mezi další oblasti mého zájmu patří rovněž lasery generují krátké a ultrakrátké pulsy, dále pak metody generace takovýchto pulsů pomocí Q-spínání a synchronizace módů.

Univerzita